Click Slide to View Segment


Slide: 1 - 0 Hr 1 Min 38 SecSlide: 2 - 0 Hr 2 Min 10 SecSlide: 3 - 0 Hr 2 Min 53 SecSlide: 4 - 0 Hr 4 Min 56 SecSlide: 5 - 0 Hr 7 Min 50 SecSlide: 6 - 0 Hr 11 Min 26 SecSlide: 7 - 0 Hr 14 Min 32 SecSlide: 8 - 0 Hr 16 Min 8 SecSlide: 9 - 0 Hr 17 Min 19 SecSlide: 10 - 0 Hr 17 Min 52 SecSlide: 11 - 0 Hr 18 Min 48 SecSlide: 12 - 0 Hr 19 Min 21 SecSlide: 13 - 0 Hr 21 Min 44 SecSlide: 14 - 0 Hr 22 Min 24 SecSlide: 15 - 0 Hr 24 Min 38 SecSlide: 16 - 0 Hr 25 Min 27 SecSlide: 17 - 0 Hr 26 Min 41 SecSlide: 18 - 0 Hr 27 Min 32 SecSlide: 19 - 0 Hr 28 Min 15 SecSlide: 20 - 0 Hr 28 Min 21 SecSlide: 21 - 0 Hr 29 Min 4 SecSlide: 22 - 0 Hr 29 Min 11 SecSlide: 23 - 0 Hr 30 Min 15 SecSlide: 24 - 0 Hr 30 Min 26 SecSlide: 25 - 0 Hr 30 Min 30 SecSlide: 26 - 0 Hr 30 Min 49 SecSlide: 27 - 0 Hr 31 Min 4 SecSlide: 28 - 0 Hr 31 Min 42 SecSlide: 29 - 0 Hr 31 Min 52 SecSlide: 30 - 0 Hr 32 Min 19 SecSlide: 31 - 0 Hr 32 Min 31 SecSlide: 32 - 0 Hr 33 Min 2 SecSlide: 33 - 0 Hr 33 Min 5 SecSlide: 34 - 0 Hr 33 Min 29 SecSlide: 35 - 0 Hr 33 Min 50 SecSlide: 36 - 0 Hr 34 Min 3 SecSlide: 37 - 0 Hr 34 Min 13 SecSlide: 38 - 0 Hr 34 Min 31 SecSlide: 39 - 0 Hr 34 Min 34 SecSlide: 40 - 0 Hr 34 Min 37 SecSlide: 41 - 0 Hr 35 Min 7 SecSlide: 42 - 0 Hr 35 Min 35 SecSlide: 43 - 0 Hr 35 Min 45 SecSlide: 44 - 0 Hr 41 Min 19 SecSlide: 45 - 0 Hr 44 Min 15 SecSlide: 46 - 0 Hr 44 Min 41 SecSlide: 47 - 0 Hr 47 Min 47 SecSlide: 48 - 0 Hr 49 Min 54 SecSlide: 49 - 0 Hr 53 Min 7 SecSlide: 50 - 0 Hr 57 Min 41 Sec